stadslogistiek 2

Onlangs schreven we over investeren in stadslogistiek. Over hoe er van jou als vervoerder wordt verwacht dat jij jouw milieuvriendelijke steentje bijdraagt aan de leefbaarheid in steden.

Het artikel kwam tot stand aan de hand van het stage eindrapport van Daniel Goud, 3e jaars student Logistics Management aan de Hogeschool Rotterdam. Daniel onderzocht hoe shared logistics kan worden ingezet in stedelijk gebied. Dit artikel gaat in op een van de voornaamste bevinding uit het onderzoek van Daniel, namelijk dat de bereidheid om voertuigen te delen nog lang niet zo groot is als gewenst.

 

Shared Logistics Project

Daniel nam voor zijn onderzoek deel aan het Shared Logistics Project van de Hogeschool Rotterdam. Daarbij werden bij een hub in de Spaanse Polder aan de rand van Rotterdam goederen van verschillende partijen in ontvangst genomen. Deze werden vanuit de hub gebundeld en naar klanten in de binnenstad gebracht. Hiervoor werden elektrische bestelbusjes en elektrische bakfietsen ingezet. Deze Sevic Cargo 500 bestelbusjes en Urban Arrow XL bakfietsen reden met RougiGo’s software voor routeoptimalisatie.

 

Shared logistics en routeplanning in stadslogistiek

Het delen van voertuigen is een toekomstgerichte oplossing is om de het verkeer in de binnenstad te verminderen, zo luidt een van de conclusies in Daniel’s onderzoeksrapport. Binnen een shared logistics concept worden voertuigen, personeelsleden en informatiesystemen met elkaar gedeeld om zo tot een efficiëntere logistiek te komen met minder ritten en minder Co2 uitstoot. Voorwaarde daarbij is dat een sharinghub rendabel is. Daarvoor moeten voldoende vervoerders (durven) instappen en delen. Het delen van voertuigen blijkt echter nog lang niet zo vaak gedaan te worden als wenselijk is om shared logistics optimaal en rendabel in te kunnen zetten in de steden.

 

Te weinig animo voor shared logistics concepten

Er valt dus nog veel winst te behalen op het gebied van shared logistics. Uit het onderzoek van Daniel blijkt dat in 2019 slechts 16% van de handels- en productiebedrijven gebruik maakte van een shared logistics initiatief zoals een logistiek platform. Via zo’n platform worden vraag en aanbod samengevoegd. Zo kan de verlader aangeven hoeveel er vervoerd moet worden en geeft het platform aan welke vervoerders een lading kunnen vervoeren. Ook geeft het platform de prijs van het vervoer aan en kan de vervoerder direct worden “geboekt”. Een voorbeeld van zo’n platform is Quicargo. Door de krachten van verschillende vervoerders met elkaar te bundelen, beschikt Quicargo over meer dan 10.000 vrachtwagens. Ruimte genoeg dus om te delen. “Maak gebruik van deze mogelijkheden”, zo luidt Daniels aanbeveling.

 

Er is bij vervoerders nog veel twijfel over uitbesteden van hun orders. Daarbij is de meest in het oog springende zorg of orders wel op eenzelfde of correcte manier worden afgehandeld door de andere partij. Ook hangt er onzekerheid rondom het delen van elektrische voertuigen. Daarbij is de voornaamste zorg dat deelvoertuigen mogelijk niet op tijd beschikbaar zijn, hun actieradius niet toereikend is omdat ze niet op tijd worden opgeladen, of zelfs dat voertuigen defect kunnen raken.

 

Om al deze zorgen uit de weg te gaan, blijven vervoerders op dit moment in de steden dus nog netjes achter elkaar aanrijden en is er nog weinig sprake van sharinghubs. Dit vraagt dan ook om vervolg van het Shared Logistics onderzoek.

 

Tot slot

Onlangs publiceerde www.logistiek.nl een artikel over het Sharing Logistics Project. Dit artikel is terug te lezen op:

https://www.logistiek.nl/distributie/artikel/2021/03/sharing-logistics-project-deeleconomie-aanjager-zero-emissie-stadslogistiek-101177534?fbclid=IwAR281PO2GY-zFheCmbj8-O7To_N4Zzjiht103wIvcrHwMcW4cBrGan1APw8&_ga=2.76231637.1331344551.1615977087-11447220.1615977087