inzicht in kosten van je bezorgproces

Bezorgen is niet gratis, maar wat kost het dan wél? 

In onze vorige blog schreven we over de ‘vergeten’ factoren die van invloed zijn op de kosten van een bezorgoperatie. Als je elk kwartaal voor financiële verrassingen staat, dan is de kans groot dat je die factoren niet hebt meegenomen in je berekeningen. Maar hoe bereken je nu daadwerkelijk de kosten van een individuele stop, ditmaal mét de ‘vergeten’ factoren in je achterhoofd? Wat kun je vervolgens met dit inzicht in je bezorgkosten? We leggen het uit: 

Wat je nodig hebt voor je berekening

Eerder al schreven we dat het niet altijd mogelijk is om de kosten van een stop vooraf in te schatten. Het is moeilijk om alle factoren individueel te prijzen en mee te nemen in een berekening. Natuurlijk, je kunt grosso modo bedenken wat een stop je zal kosten. Maar als je niet wil dat jouw inschatting afwijkt van je daadwerkelijke kosten, dan zul je moeten rekenen. Daarbij vat je alle individuele factoren die de prijs van jouw bezorging beïnvloeden samen tot drie generieke eenheden: tijd, afstand en de kosten per voertuig. Met deze drie eenheden bereken je de kosten per individuele stop. Daarmee zie je precies hoe jouw kostenplaatje eruit ziet en wat de impact daarvan is op jouw organisatie. 

Hoe je de prijs van een individuele stop berekent

Het berekenen van de prijs van een individuele stop komt neer op het ‘lostrekken’ van een individuele stop uit je totale dagplanning. Aan het begin van de dag maak je een overzicht van je routes. Daarin plan je op een efficiënte manier hoeveel stops je op die dag gaat rijden. Met de drie generieke eenheden bereken je dan de totale kosten. Wil je weten wat de prijs van een individuele stop is, dan haal je die stop uit je planning en maak je de planning en kostenberekening opnieuw. Het verschil in kosten komt overeen met de prijs van een individuele stop. Als je dit voor elke stop op deze manier berekent, dan heb je inzicht in de kosten van elke individuele stop. Ook weet je dan hoe die kosten zich verhouden tot de totale kosten van je bezorgoperatie. Dit is waardevolle informatie die jij kunt gebruiken om meer grip op je kosten te krijgen. 

Hoe je de prijs van een dure stop omlaag krijgt 

‘Ik denk dat ik 6 euro per individuele stop kwijt ben. Maar wacht eens! Laatst was ik 5 euro kwijt en de stop van vanmorgen kostte me 9 euro!’

Stel, je komt tot dit inzicht. Hoewel dit inzicht niet erg accuraat is, is het wel degelijk waardevol. Hiermee kun je verder. Hoe komt het dat die stop van 9 euro zo duur is? Hoe reëel is de inschatting van die 6 euro? Hoe draai je aan de juiste knoppen om de prijs van duurdere stops omlaag te krijgen? 

In het ideale geval leg je – geheel automatisch – een database aan met daarin de individuele kosten van al je stops. Daaruit haal je al binnen een paar weken een schat aan informatie. Je krijgt inzicht in het effect van veranderende factoren op de uiteindelijke kosten van een stop. Zo zal de prijs in piektijden van je stops bijvoorbeeld hoger kunnen zijn, omdat je dure chauffeurs inhuurt om de drukte op te vangen. Tegelijkertijd liggen de stops dichter bij elkaar, waardoor je meer stops kunt rijden en de kosten naar beneden kunnen gaan. Wat dit doet met je de prijs van een individuele stop, kun je dus met data inzichtelijk maken. Daar kun je dan in een volgende drukke periode rekening mee houden. Of je ziet dat de kosten per stop in een bepaald postcodegebied heel hoog zijn? Dan kun je overwegen om je marketing in deze gebieden te verhogen. Ook kun je overwegen om meer te rekenen voor bezorging in dat specifieke postcodegebied. Wat jouw beslissing ook is, het gaat erom dat een data jou de juiste knoppen geeft waar je aan kunt draaien om de kosten van je bezorgoperatie te beïnvloeden. 

Hoe je kostendekkend kunt bezorgen

Als je je routes efficiënt plant, dan zul je in de data niet zoveel uitschieters in de kosten van individuele stops tegenkomen. Uitzondering komen voor als je bijvoorbeeld verder moet rijden, bij een bepaalde klant altijd langer bezig bent of als een klant een specifieke wens heeft voor een bezorgtijdstip. Zo’n extra ‘eis’ brengt uiteraard extra kosten met zich mee. Als je deze data verzameld heb je inzicht in je kosten per stop, dan kun je makkelijk zien wat die extra ‘eis’ kost. 

Bepaal je je prijzen op basis van de kosten per individuele stop, dan vraag je eerlijke en reële prijs aan je klant. Maar zijn jouw kosten daarmee gedekt? Dat kun je dus nu precies uitrekenen! Je kunt je afvragen of je de kosten van duurdere stops wil doorberekenen aan je klant. In hoeverre vind jij het passend binnen jouw servicebeleid om ’gratis’ terug te rijden en een pakket opnieuw aan te bieden? Hoe je hiermee omgaat, is een individuele keuze. De bottom line is dat jij deze keuze elk geval hebt, juist omdat je inzicht hebt in de kosten van jouw bezorgoperatie.

Heb je vragen naar aanleiding van deze blog? Kom je niet uit jouw analyse? Laat ons dan helpen en neem contact met ons op!